Anmäl dig här!

23 oktober 13:00 - 17:00Hörsal F, Humanisthuset

Välkommen!

Projekten SPIN och BitStream II bjuder in till en gemensam konferens med temat Ledarskap och tjänsteutveckling i den digitala förvaltningen! Passa på att lyssna på spännande föredragshållare samtidigt som du träffar kollegor från andra kommuner och myndigheter.

Dokument med samlad information hittar du här!

Praktiska detaljer

Var: Hörsal F, Humanisthuset Umeå universitet

När:
Tisdag 23 oktober kl 13:00-17:00

– Konferensen är kostnadsfri med begränsat antal platser
– Vi bjuder på eftermiddagsfika under dagen
– Anmälan är öppen till torsdag 18 oktober
– Vid frågor kontakta Mikael Söderström eller Ulf Hedestig

Anmäl dig här!

Schedule

Projekten SPIN och Bitstream II

Ulf Hedestig och Mikael Söderström, Umeå universitet

15min

Tillitsbaserad styrning och ledning

Louise Bringselius, Lunds Universitet

60min

Kaffe

30min

Metoder för att identifiera, värdera och prioritera e-tjänster

Marie-Therese Christiansson, Karlstads universitet

60min

Bensträckare och mingel

15min

Tre exempel på medborgarcentrerad verksamhetsutveckling

Datadriven verksamhetsutveckling med sensorer
Katarzyna Wikström, Kommunchef, Norsjö kommun

Etablering av systemsyn och verksamhetsmodellering
Kennet Johansson, Enhetschef, Länsstyrelsen Västerbotten

En platsbaserad delningsplattform för den smarta staden/byn
Umeå universitet och Umeå kommun

60min

Avslutning

Speakers

Marie-Therese Christiansson

Marie-Therese Christiansson är lektor i Informatik vid Karlstads universitet. Hennes forskning innefattar bl.a. utveckling av en modell och metoder för processorientering i praktiken (PoP) för att stödja effektiv processorienterad verksamhetsutveckling. Tillsammans med externa partners har hon också tagit fram en modell för självvärdering vid processarbete, samt metoder för att identifiera, värdera och prioritera e-tjänster vid utveckling och test av dessa.

Läs mer

Louise Bringselius

Louise Bringselius är docent i Företagsekonomi vid Lunds universitet. Hon är forskare, föreläsare och rådgivare med inriktning mot organisation, ledning och styrning i offentlig sektor. Hennes specialområden är: Organisationskultur och ledarskap, organisationsförändring, styrning, utvärdering, tillsyn, revision och tillit, professioner, kollegialitet, ämbetsman, etik. I juni 2018 avslutade Louise ett uppdrag som forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen.

Läs mer